FAGKOMPETANSE PRIVAT

 • BARNEVERN

  Guide Advokat i Bergen er spesialister i barnevernrett.

  Les mer

 • FAMILIERETT

  Guide Advokat i Bergen bistår med rådgivning knyttet familierett.

  Les mer

 • STRAFFERETT

  Guide Advokat har langvarig og omfattende kompetanse innen strafferett.

  Les mer

 • BILER & BÅTER

  Solid erfaring og god kompetanse på dette sær-området.

  Les mer

 • PROSEDYRE

  Prosedyreerfaring for alle rettsinstanser.

  Les mer

 • FAST EIENDOM

  Guide Advokat har nå styrket sin kompetanse for borettslag, sameier og boligaksjeselskaper.

  Les mer

 • SKATT

  Vi bistår med transaksjoner, løpende rådgivning og tvisteløsning.

  Les mer

 • ARBEIDSRETT

  Arbeidsrett relevant og aktuelt for arbeidstakere.

  Les mer

 • ARV/SKIFTE

  Guide Advokat bistår med rådgivning knyttet til arv og skifte, sammensatt skifte og ved testamentariske disposisjoner.

  Les mer

 • ERSTATNINGSRETT

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer

 • TRYGD

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer

 • EIENDOMSMEGLING/OPPGJØR

  Guide Advokat har nødvendig kompetanse og bevilling for å utføre slik eiendomsmegling og oppgjør.

  Les mer

 • KJØPSRETT

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer

 • HUSLEIE

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer