FAGKOMPETANSE NÆRINGSLIV

 • SKATT OG AVGIFT

  Vi bistår med transaksjoner, løpende rådgivning og tvisteløsning.

  Les mer

 • OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

  Guide Advokat i Bergen gir råd, praktisk veiledning og kurs.

  Les mer

 • ARBEIDSRETT

  Arbeidsrett er relevant og aktuelt for arbeidsgiversiden, både privat og offentlig sektor.

  Les mer

 • SELSKAPSRETT

  Selskapsrett er et sentralt område for våre kunder. Vi bistår med transaksjoner, løpende rådgivning og tvisteløsning.

  Les mer

 • PROSEDYRE

  Prosedyreerfaring for alle rettsinstanser.

  Les mer

 • STRAFFERETT

  Guide Advokat har langvarig og omfattende kompetanse innen strafferett.

  Les mer

 • KONTRAKTSRETT

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer

 • INNFORDRING

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer

 • ENTREPRISERETT

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer

 • KJØPSRETT

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer

 • OFFENTLIGE MYNDIGHETER/FORVALTNINGSKLAGER

  Her trenger jeg ny informasjon

  Les mer