SKATT OG MERVERDIAVGIFT

Skatt og avgift påvirker både den enkelte og bedriften i betydelig grad, og innebærer ofte stor økonomisk og resursskrevende innsats. Regelbrudd kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser. Skatt må planlegges og dokumenteres innenfor lovens rammer slik at man reduserer resurssbruken ved Skatteetatens henvendelser. Erfaring viser at løpende rådgivning innenfor skatt og avgift fører til betydelige kostnadsmessige besparelser for våre kunder, i motsetning til etterfølgende bistand for å avhjelpe uheldige konsekvenser av Skatteetatens tiltak.

Guide Advokat har tre skatteadvokater, som har lang erfaring og kompetanse med skatterett. Vi er spesialister på skatterett. Vi har bakgrunn fra revisjon og skattemyndighetene. Advokatene gir råd og veiledning i konkrete skattespørsmål, både personbeskatning og bedrifts-/næringsbeskatning. Advokatene hjelper deg hvis du har behov for bistand med skatt og avgift. Advokatene hjelper deg hvis du arbeider i utlandet og har spørsmål om skatt og trygd. Advokatene hjelper deg hvis du er utlending og jobber i Norge, og har spørsmål om skatt og/eller trygd.

Skatteadvokatene i Guide samarbeider med andre spesialister i firmaet, særskilt innen fast eiendom, bygge-og entrepriserett og selskapsrett.

Vi bistår våre nasjonale og internasjonale kunder innenfor følgende områder:

 • Skatterådgivning
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Internasjonale skatteforhold og skatteavtaler
 • Merverdiavgift, arveavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Bokettersyn
 • Skattemelding og klage på fastsetting (tidligere selvangivelse og ligning)
 • Prosessoppdrag
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Eiendomsskatt
 • Personbeskatning