SKATT OG AVGIFT

SELSKAPSRETT

Selskapsrett er et sentralt område for våre kunder. Vi bistår med transaksjoner, løpende rådgivning og tvisteløsning.

I samarbeid med skatteadvokatene i Guide, vil du som kunde nyte godt av vår kompetanse innen selskapsrett, både i oppstartsfase, råd om valg av selskapsform, restrukturering etc.

Vi har lagt fokus også på gründere av virksomheter, for å gi den beste oppstartshjelp og råd til disse.

Vi gir råd om løpende drift og forvaltning  av selskap, når det gjelder det juridiske, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Gjelder det fusjon eller fisjon, styrets kompetanse, generalforsamlingens kompetanse, egenkapitaltransaksjoner eller aksjonæravtaler, søker du råd hos oss i Guide.

Guide Advokat har et internt samarbeid med spesialistene i strafferett og økonomisk kriminalitet. Dette betyr at vi kan gi vår beste bistand når det gjelder oppdrag i granskning og vurdering av styreansvar.

SKATT OG MERVERDIAVGIFT

Skatt og avgift påvirker både den enkelte og bedriften i betydelig grad, og innebærer ofte stor økonomisk og resursskrevende innsats. Regelbrudd kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser. Skatt må planlegges og dokumenteres innenfor lovens rammer slik at man reduserer resurssbruken ved Skatteetatens henvendelser. Erfaring viser at løpende rådgivning innenfor skatt og avgift fører til betydelige kostnadsmessige besparelser for våre kunder, i motsetning til etterfølgende bistand for å avhjelpe uheldige konsekvenser av Skatteetatens tiltak.

Guide Advokat har tre skatteadvokater, som har lang erfaring og kompetanse med skatterett. Vi er spesialister på skatterett. Vi har bakgrunn fra revisjon og skattemyndighetene. Advokatene gir råd og veiledning i konkrete skattespørsmål, både personbeskatning og bedrifts-/næringsbeskatning. Advokatene hjelper deg hvis du har behov for bistand med skatt og avgift. Advokatene hjelper deg hvis du arbeider i utlandet og har spørsmål om skatt og trygd. Advokatene hjelper deg hvis du er utlending og jobber i Norge, og har spørsmål om skatt og/eller trygd.

Skatteadvokatene i Guide samarbeider med andre spesialister i firmaet, særskilt innen fast eiendom, bygge-og entrepriserett og selskapsrett.

Vi bistår våre nasjonale og internasjonale kunder innenfor følgende områder:

 • Skatterådgivning
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Omstruktureringer og omorganiseringer av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Internasjonale skatteforhold og skatteavtaler
 • Merverdiavgift, arveavgift, toll og andre særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Bokettersyn
 • Skattemelding og klage på fastsetting ( tidligere selvangivelse og ligning)
 • Prosessoppdrag
 • Skatt- og avgiftsrelaterte problemstillinger vedrørende fast eiendom
 • Eiendomsskatt
 • Personbeskatning