SELSKAPSRETT

Selskapsrett er et sentralt område for våre kunder. Vi bistår med transaksjoner, løpende rådgivning og tvisteløsning.

I samarbeid med skatteadvokatene i Guide, vil du som kunde nyte godt av vår kompetanse innen selskapsrett, både i oppstartsfase, råd om valg av selskapsform, restrukturering etc.

Vi har lagt fokus også på gründere av virksomheter, for å gi den beste oppstartshjelp og råd til disse.

Vi gir råd om løpende drift og forvaltning  av selskap, når det gjelder det juridiske, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Gjelder det fusjon eller fisjon, styrets kompetanse, generalforsamlingens kompetanse, egenkapitaltransaksjoner eller aksjonæravtaler, søker du råd hos oss i Guide.

Guide Advokat har et internt samarbeid med spesialistene i strafferett og økonomisk kriminalitet. Dette betyr at vi kan gi vår beste bistand når det gjelder oppdrag i granskning og vurdering av styreansvar.