BARNEVERN

Advokatene i Guide er spesialister i barnevernrett. Vi bistår foreldre og barn når det offentlige gjør tvangsinngrep. Vi yter faglig bistand når det gjelder omsorgsovertakelse, samværsrett og ved foreløpig/midlertidig akuttplassering i beredskapshjem.