ARV OG SKIFTE

Guide Advokat bistår med rådgivning knyttet til arv, både ved privat og offentlig skifte, sammensatt skifte og ved testamentariske disposisjoner. Det kan være man som arvelater ønsker å gi forskudd på arv, og er usikker på hvordan dette skal behandles i forhold til øvrige arvinger. Guide bistår også med å opprette testament. Dersom arvelater er gått bort, kan det være behov for bistand med tolkning av testamente eller fordeling av arven mellom arvingene etter lovens arvegang.

Guide bistår både med juridisk veiledning, og konkret når det gjelder den praktiske fremgangsmåte ved fordelingen.

Advokatene i Guide anbefaler at arvelater på et så tidlig som mulig gjør seg opp en mening om hvem som skal arve, og hvordan dette skal skje. Advokaten vil kunne bidra til å finne gode og praktiske løsninger, og gjerne avlaste arvelater når det gjelder å gjennomføre arvelaters ønsker.

Advokatene i Guide har lang erfaring med arvesaker som er konfliktfylte. Vi bistår kunden med alle sider av saken, i prosess for domstolene og ved forhandlinger mellom partene.

Arveavgift til staten ble fjernet med virkning fra 01.01.2014. Men det er en side ved dette som det er viktig å være klar over. Tidligere kunne arveavgiftsgrunnlaget utgjøre inngangsverdien ved beregning av gevinst. Etter nye regler vil man få et nytt skattegrunnlag, ved at inngangsverdien «arves» fra arvelater ved beregning av gevinst. Det er mao arvelaters inngangsverdi som skal legges til grunn.